září 2023

V pátek 15. září 2023 proběhly volby do žákovského parlamentu, do kterých mohl kandidovat každý žák tříd V.–IX. ročníku. Volby pro své starší spolužáky zorganizovali čtvrťáci pod vedením paní učitelky Opové a Zoubkové. Při volbách nechyběly volební lístky, plenty pro tajné hlasování a samozřejmě volební urny. Vždy dva zvolení žáci za třídu obdrželi jmenovací dekret a společně s vedením školy podepsali smlouvu člena parlamentu, kde se zavázali např. účastnit se zasedání žákovského parlamentu (ŽP), informovat svou třídu o dění na zasedáních a naopak ze třídy nosit informace do ŽP, propagovat a reprezentovat školu. Žákovský parlament se schází jednou za dva týdny, diskutuje o dění na škole, zastupuje názory a nápady svých spolužáků a jeho zástupci společně pomáhají vylepšovat školu a její atmosféru.

Více informací o žákovském parlamentu najdete této stránce.

Mgr. Kateřina Zoubková