26. duben 2023

Školní družina na výstavě Den Země

Ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2023 děti z I. a II. ročníku a ze III. A navštívily velmi zajímavou výstavu v kulturním domě. Formou různých soutěží a kvízů si mohli malí návštěvníci zopakovat, co vědí o živé a neživé přírodě. Velký úspěch měla malá farma, kde si každý mohl pohladit kůzlátko, selátko a mladou jalovičku. Chlapci byli překvapeni příležitostí zastřílet si z laserové pistole na imaginární divočáky. Za splnění úkolů si každý účastník mohl vybrat upomínkové předměty, které udělaly velkou radost.

vychovatelky ŠD