listopad 2023

Je listopad. Máme za sebou dva měsíce výuky a s nimi spojených spoustu zážitků, se kterými se chceme pochlubit. Žáci III. B dostali na začátku roku novou třídní učitelku i asistentku pedagoga a logicky chvíli trvalo, než se všichni lépe poznali. Využívali zahradu, školní chodby i třídu k výuce i povídání. V pondělí mají žáci prostor k vyprávění zážitků spojených s předchozím víkendem. V úterý mají spojené 2 vyučovací hodiny na vyrábění a malování, které je opravdu baví. Na fotkách je zachycena hodina vyrábění papírového 3D města. Ve středu dochází na výuku plavání, jež je moc baví. Moc dobře ví, že schopnost plavat a udržet se nad hladinou je velice nutná a život zachraňující. Čtvrtek je ve znamení samostatného čtení vlastní knihy, o které si vždy povídáme – tuto aktivitu se žáci stále učí. V pátek hodnotíme práci a výsledky předchozího týdne. V průběhu těchto 2 měsíců žáci vyrobili 2 lapbooky – otvírací papírové knihy plné informací na dané téma – zvolili si téma státních svátků, tedy Den české státnosti k uctění památky svatého Václava a Den vzniku samostatného československého státu. Žáci měli možnost zúčastnit se ukázkové hodiny tréninku házené. Během ní si vyzkoušeli sportovní taktiky, skupinovou kooperaci i samostatnou práci s míčem. Také absolvovali hodinu etické výchovou s externí lektorkou. Na ní se zamysleli nad důležitostí základních společenských pravidel i forem chování, debatovali k tématu a ochotně se zapojovali do nabízených aktivit. Během výuky se střídá mnoho forem výuky – kromě běžných bych ráda zmínila výuku pod vedením žákyně Míši, která si v den svého svátku pro spolužáky připravila příklady na matematiku. Třída také využívá školou zakoupené notebooky i skupinovou práci. V týdnu oslav Halloweenu se žáci tomuto tématu hojně věnovali. Četli si o zvycích, pověstech, mnozí přišli do školy v kostýmu. Zkrátka, rozhodně jsme se nenudili a i nadále se nudit nehodláme.

Mgr. Iva Hujerová, třídní III. B

]