22. listopad 2023

Ve středu jsme se v kolínském kině zúčastnili vzdělávacího pořadu o Nicholasi Wintonovi s názvem „Síla lidskosti“, kterým nás vlídným slovem provázel jeho dramaturg Zdeněk Tulis. Sledovali jsme příběh člověka, který dokázal zachránit životy mnoha lidí. Dokument na nás silně zapůsobil, mnozí jsme během pořadu uronili pár slz. Uvědomili jsme si, že síla lásky, kterou může člověk druhým lidem darovat, nezná hranice, pokud pro druhé konáme zcela nezištně a ve jménu dobra. 
Ještě jednou děkujeme panu Tulisovi za dokument, který vytvořil, a za čas, který nám věnoval. 

žáci 2. stupně