březen 2023

Pranostika říká: „Březen za kamna vlezem.“

To je ten čas, kdy si zpříjemníme chvíle „u kamen“ četbou dobré knížky. I při výuce cizích jazyků dbáme na dodržování této pranostiky. Žáci čtou cizojazyčné knihy s upraveným rozsahem slovní zásoby. Seznamují se s kulturou jiných zemí, rozšiřují si slovní zásobu a snaží se nabyté vědomosti uplatnit v další výuce. V dnešní době více než kdy předtím platí: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“

PaedDr. Zdeňka Kroupová, učitelka