10. listopad 2023

V pátečním odpoledni jsme se školní družinou navštívili psí útulek na Spálence. Vydali jsme se pěšky naučnou stezkou v lesoparku Borky. S sebou jsme nesli spoustu dobrot pro čtyřnohé obyvatele psího útulku. Prohlédli jsme si příjemné a čisté prostředí, ve kterém psí mazlíčci přechodnou dobu stráví, než se dostanou do svých nových domovů. Dozvěděli jsme se, jak často jsou ve špatném stavu a jak jim zde s láskou zajistí nejen veterinární péči, výchovu, socializaci, ale i zábavu.

Ilona Havelová, vedoucí ŠD

]