10. leden 2023

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

Naše škola i v roce 2023 využila možnost zapojit se do projektu „Doučování žáků škol“ podporovaného z fondu EU (Financováno Evropskou unií – Next Generation EU).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Žáci si mohou procvičovat, doplňovat či upevňovat především učivo matematiky, českého jazyka nebo cizích jazyků.

V rámci projektu škola nabízí:

  •  individuální doučování žáků
  •  skupinové doučování žáků

Do projektu je k 1. 1. 2023 zapojeno 14 vyučujících a ke stejnému dni ho využívá 68 žáků školy
(15 dívek 1. stupně, 14 chlapců 1. stupně, 27 dívek 2. stupně a 12 chlapců 2. stupně).

Počet žáků je během projektu variabilní, je závislý na aktuální potřebě žáků. Škola se v plné míře snaží potřeby žáků pokrýt a průběžně na ně adekvátně reagovat.

Stránka projektu Doučování žáků škol.

Mgr. Monika Kysilková, učitelka