6. prosinec 2023

Začátkem měsíce prosince proběhly v VI. ročníku další etické dílny, tentokrát na téma „Život v mediální džungli“. Program byl zaměřen na rozvoj kritického myšlení, prevenci rizikového chování na internetu a sebereflexi. Žáci se snažili pojmenovat svůj vztah k internetu, oprášili své znalosti o hrozbách, které na ně v online světě číhají, zopakovali si zásady bezpečného užívání médií a celé povídání zakončili zábavnou hrou. Věřím, že byl program pro žáky přínosem.

Martina Opová, metodička prevence