20. říjen 2023

Šesté ročníky se nechávají o výtvarné výchově vizuálně ovlivnit dlouhodobějším blokem témat pravěku. Výtvarná kultura počátků výtvarného projevu je velmi inspirativní. Proto jsme navštívili místní muzeum a výstavu Ozdoby dávné doby. Lektorovaný program nás provedl technikami, materiály, významem ozdob apod. Nebyly opomenuty ani souvislosti a přesahy k jiným vědám, ani vztah k současnosti. Program byl zajímavý i v tom, že krom obsahu vitrín jsme mohli na vše sahat, vše zkoušet (tkát, stáčet…). A nyní se můžeme vrhnout na další vlastní tvůrčí práci se zásobou inspirace.

Mgr. Lucie Přichystalová