4. duben 2023

V úterý 4. dubna byl Den otevřených dveří na naší škole. Rodiče a další návštěvníky po škole prováděli žáci devátých ročníků. Vyprávěli jim o historii školy, provedli je po škole a ukazovali jim třídy. Návštěvníci se také mohli podívat do tělocvičny a keramické dílny, ve které jsou živá zvířata. Při odchodu si rodiče mohli zakoupit keramické výrobky žáků i učitelek.

žáci IX. B