3. březen 2023

V pátek 3. 3. 2023 proběhl ve školní družině maškarní karneval. Jako každý rok jsme se sešli v tělocvičně. Děti z I. tříd a ze III. A v krásných maskách plnily různé úkoly na devíti stanovištích. Na předem připravené hrací karty sbíraly smajlíky za splněné úkoly. Za doprovodu hudby, o který se nám postarala paní učitelka z I. B, nechyběl oblíbený tanec s balonky. Promenáda všech masek proběhla prostřednictvím dlouhého „hada“ přes celou tělocvičnu.
Jako každý rok jsme přípravě věnovaly mnoho času a úsilí. Vyráběly jsme různé dekorace a promýšlely úkoly k různým disciplínám. Šikovné děti ze III. třídy ochotně pomáhaly u jednotlivých disciplín. V tento den nebylo vítězů ani poražených, protože cílem bylo prožít zábavné odpoledne plné radosti a legrace. Poděkování patří všem zúčastněným a budeme se těšit třeba zase za rok.

vychovatelky ŠD