23. květen 2023

Ve čtvrtek se v Kolíně odehrálo okresní kolo dětské recitační přehlídky, jehož se zúčastnil nejeden žák naší školy. Celá přehlídka začala v 8 hodin 1. kategorií, dětmi II.–III. třídy. Hned poté následovala 2. kategorie, v níž byla naše škola reprezentována dvěma žáky, a to Eliškou Procházkovou s textem V síti a Milanem Vočadlem s textem Nosorožec. Ve 3. kategorii se zúčastnila žákyně VII. řídy Gabriela Kuchařová s prózou Úvodní slovo o čarodějnicích. V kategorii čtvrté naši školu reprezentovala Vladimíra Lubinová z VIII. třídy, jež jako jediná z naší školy postoupila do krajského kola díky prozaickému textu O třech sudičkách a básni Válka v poušti Gobi. Po skončení přehlídky a vyhlášení výsledků byl možný rozbor textů s porotci.

Vladimíra Lubinová, VIII. B