Duben 2023

Pranostika říká: „Březen za kamna vlezem.“

Polovina dubna patří již tradičně zápisům do I. tříd. Tento rok to byl konkrétně 13. a 14. duben.
Budoucí prvňáčky ve škole přivítaly žákyně devátého ročníku v kostýmech. Po dobře odvedené práci je odměnily balónky či nějakou sladkostí. Přejeme všem, aby pro ně i nástup do školy byl výletem do pohádky.

učitelky 1. stupně