31. leden 2023

Úterý 31. ledna nebylo pouze dnem pololetního vysvědčení, ale neslo se i v duchu zdravého životního stylu. Žáci devátých ročníků si v rámci hodin výchovy ke zdraví připravili pro své mladší spolužáky prezentace o zdravé stravě, pracovní listy k tématu a někteří měli připravené i soutěže a skupinovou práci. Projekt měl přínos nejen pro žáky I.–VI. ročníků, ale i pro aktéry samotné. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to je prezentovat svou práci před ostatními.

Mgr. Martina Opová, učitelka

Třicátého prvního ledna si obě třídy devátých ročníků připravily program pro žáky prvních až šestých tříd. Rozdělili jsme se do přibližně čtyřčlenných skupin. Součástí programu byla prezentace na téma zdravý životní styl a pracovní listy. Některé skupiny si připravily i aktivity v podobě her, například hru s kartičkami Plickers. Prezentovat jsme začali hned v osm hodin ráno. První hodinu jsme věnovali seznamování s žáky. V podobě otázek, například zda dělají nějaký sport, jsme je uvedli do tématu. Mluvili jsme o tom, proč je sport a pohyb důležitý. Vysvětlili jsme pojmy fyzické a duševní zdraví. Probírali jsme potraviny a stravování, kde úkolem mladších žáků bylo rozlišit, které potraviny jsou zdravé a které naopak ne. Dále jsme pokračovali tématy týkající se duševního zdraví. Tam jsme zařadili šikanu, rasismus, seberozvoj a sebevědomí. Někteří práci odprezentovali rychleji, někteří potřebovali času trochu více. Program bavil jak mladší žáky, tak nás. Všichni jsme si společně strávený čas užili a těšíme se na další projekt.

Hlebová Nella, žákyně IX.B