7. září 2023

V 8.15 jsme se sešli na vlakovém nádraží v Kolíně. Vyrazili jsme vlakem do Hatí, odkud jsme pokračovali pěšky kolem Vavřineckého rybníka do tábořiště T. K. Průzkumník. Tam na nás čekaly zajímavé aktivity. Začali jsme stanovištěm „Lesní abeceda“. Zde jsme se rozdělili do skupin. Každá pak měla za úkol najít v lese věc či rostlinu začínající na jednotlivá písmena abecedy. Nápady některých z nás byly opravdu originální. Dokázali jsme například najít rostlinu, jejíž jméno začínalo na písmeno „q“. Následovaly hry na zapamatování si jmen a oblíbených činností spolužáků, které nám pomohly vzájemně se blíže poznat. Nejlepším stanovištěm byla střelba z luku a ze vzduchovky. Zde jsme si ověřili dovednost zamířit na cíl. Pro některé z nás to byla možnost vyzkoušet si něco nového. Velmi se nám líbily i kartičky a aktivity, které následovaly na závěr. Soutěž všech VI. tříd o prvenství ve štafetě vyvolala v každém z nás pocit sounáležitosti třídního kolektivu. Během tohoto dne jsme poznali spoustu nových kamarádů.

VI. B

Ráno v 8 hodin se třídy VI. A a VI. C sešly před školou, odkud vyrazily společně na autobus, který všechny dovezl na tábořiště T. K. Průzkumník. Zde na nás čekala spousta aktivit. Někteří z nás se hned vrhli na střílení ze vzduchovky, někteří se učili střílet z luku, další šli hledat předměty do lesa. Pak nás čekaly hry s výchovnou poradkyní, kde jsme přemýšleli o sobě a o našem postavení ve třídě. Dostatek času jsme také trávili se svými třídními učitelkami a asistentkami. Tento čas jsme ale také vyplnili hrami, ve kterých jsme se o sobě dozvěděli pár nových informací. Velké nervy s tím, kdo zvítězí, byly pouze při společné soutěži všech tří tříd. Po soutěži nás čekala už jen cesta zpět do Kolína. Celý den nám svítilo sluníčko a my jsme si vše perfektně užili.

VI. A a VI. C