16. říjen 2023

Letošní výstavní sezónu otevřela zářivě temná výstava Kláry a Renaty Škereňových. Vernisáže se účastnilo nevídané množství návštěvníků a i další dny se zvídavé oči k vystaveným artefaktům vracejí. Mimoškolní výtvarná aktivita dívek je velmi nadprůměrná, zvládnutou technikou, tématy, obsahem, množstvím prací, formátem. Přejme jim jen další výtvarný rozvoj a obohacení se o další možnosti pro tvůrčí rozlet.

Mgr. Lucie Přichystalová