2. červen 2023

Děti z II. A a II. B strávily v pátek 2. 6. 2023 noc ve školní družině. V podvečerní hodině přicházeli družináři s batohy a karimatkami do ztichlé, prázdné družiny. Spát na zemi ve spacáku byl pro mnohé nový zážitek a zkušenost. Večerní stopovaná, stavění přístřešku na neznámém místě v lese, to vše přispělo k dobré náladě. Nevětším zážitkem byl bobřík odvahy na noční zahradě školní družiny. Všichni zkoušku odvahy složili a ti, kteří se trochu báli, byli na sebe pyšní, že to nevzdali. Tyto táborové aktivity přiblížily letní prázdniny, na které se všichni těší.

Bc. Iva Jarošová, vychovatelka